Музыка кітабы 5 сынып
Дістемелік рал Б.бділова 2010 Алматыкітап Математика Т.Алдамратова, Е.Байшоланов 2010 Атамра Математика. Жздері жарын боп рдайым баыта блене берідер. Азіргі н айту тжірибесінде ішпен демалуды ке трі тараан. Жмыс дптері Б.Срсекеев 2011 Атамра Ежелгі азастан тарихы К.Байпаов, М.Дикань 2010 Аруна Ежелгі азастан тарихы бойынша Атлас жне жмыс дптері К.Байпаов, М.Дикань 2010 Аруна Ежелгі дние тарихы Т.Тлебаев, Р.сайынова, М.Дакенов. Оыту дістемесі Т.Алдамратова, Е.Байшоланов, Л.Шевалева, Г.анапьянова 2010 Атамра Математика. Жыл ткен сайын Отан шін болан рысты маызы жне онда аза болан бабаларымызды ерліктері мгі жадымызда. Оу кітабы Г.Садыова 2010 Атамра Француз тілі. Хрестоматия Г.рманбай, Б.рінова, Г.Омарова 2010 Атамра Русская речь У.Жанпеисова, Ш.Кожакеева 2010 Атамра Русская речь. Атлас кескін карталар Б.бдіманапов, К.Ысаова, А.Прищепина, Л.Фокина, А.білазиев 2010 Атамра Технология (ыз балалара арналан) Т.Оралбекова, К.Шагирова 2010 Жазушы Технология (ыз балалара арналан) Н.Якупова, А.Калашникова 2010 Мектеп Технология (ыз балалара арналан). Положение об организации разработки электронных образовательных ресурсов в Новосибирском, 206.18kb. Жмыс дптері Р.сайынова 2011 Атамра Ежелгі дние тарихы Г.Асанбекова 2010 Кітап Ежелгі дние тарихы. Дидактикалы материалдар К.Жнісызы, Р.лімлова,.Жмалова 2011 Атамра Биология. Дістемелік нсау А.біласымова, Т.Кучер, З.Жмалова 2009 Мектеп Математика. Дістемелік нсау Н.Якупова, А.Калашникова 2011 Келешек-2030 Технология (ыз балалара арналан). Музыкаа серлену, дыбыс жоарылыын ажырату абілетін дамыту. /ата - анамен жмыс/ Балабашадаы ертегіліктер мен мерекелер ата - аналар мен балалара мыты кйзеліс. Жариялаан Марат Роза Маратызы Категориясы: Музыка, 20:14 Алдар ксені Балдыран шаарына саяхаты Бгінгі Клкі мерекесі тты болсын! Дістемелік нсау А.Калашникова, Н.Якупова 2010 Мектеп Дене трбиесі. Балалара домбырада н - кй орындаудаы шеберліктерін, діс - тсілдерін шыдау. Методическое руководство У.Жанпеисова, Ш.Кожакеева 2010 Атамра Русская речь. Загрузка., 12:28 Балаызды мерекеге алай дайындау ажет? Дать понять и почувствовать красоту правдивость музыки Абая то, что она обогащает культуру современности, что в ней отражены мысли и чувства гражданина и патриота, стремящегося повести свой народ к культуре. Создание электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам предметной подготовки, 82.2kb. Дістемелік нсау А.біласымова, Т.Кучер, З.Жмалова 2011 Мектеп Математика. Дидактикалы материалдар А.Оспанова, С.Нралиева 2010 Атамра дебиет.Дайыр,.Айталиев, Ш.Беркімбаева, Г.рманбай 2010 Атамра дебиет. Дидактические материалы Г.Гуревич, Р.Бекишева 2011 Атамра Русская речь. Дидактикалы материалдар В.Корчевский, Я.Первушина, А.Балгужинова 2011 Мектеп Математика. Хрестоматия.бдезлы, Г.Рыскелдиева, С.Трсыналиева 2010 Арман-ПВ аза дебиеті. Занятия  проводятся с использованием учебно-методических комплексов, 18.04kb. Малім баяншыны жмысында олданатын тсілдер нсауа, ередеге баыштау, ойнау бврысында ескертпелер, аспапта жекеленген дадыларды, таы басаларды ойнау, ндету. Оыту дістемесі А.Жайымов, Б.Ысаов, Ж.Есепов, Ж.Сарсенбенов 2011 Атамра Технология (ыз балалара арналан) Т.Оралбекова, Р.Дарменова, Д.Тастанбек, К.Шагирова 2011 Жазушы Технология (ыз балалара арналан) Н.Якупова, А.Калашникова 2011 Келешек-2030 Технология (ыз балалара арналан). Оыту дістемесі Б.Срсекеев 2011 Атамра Ежелгі азастан тарихы. Оу кітабы Т.Аяпова, З.білдаева 2011 Атамра Аылшын тілі. Н айту дадыларын мегеру барысында 3 ережені тсіні керек. Подобный материал: Проектирование электронных учебно-методических комплексов, 25.62kb. Дидактикалы материалдар Т.Алдамратова, О.Кособокова, Р.Базаанова 2010 Атамра Математика А.біласымова, Т.Кучер, З.Жмалова 2009 Мектеп Математика. Дидактикалы материалдар.Байгелова, Ш.Байнеш 2011 Атамра Ежелгі азастан тарихы Т.Садыов,.Тлеубаев,.Халидуллин, Б.Срсекеев 2011 Атамра Ежелгі азастан тарихы. Оыту дістемесі Г.рманбай, Н.Жматаева 2010 Атамра дебиет. Есептер жинаы В.Корчевский, Я.Первушина, А.Балгужинова 2011 Мектеп Физикалы география.Бірмаамбетов, К.Мамырова 2011 Атамра Физикалы география. Жариялаан Гулдана Капезова Категориясы: Музыка, 18:55 Саздан туан сазсырнай Тосыннан осыла отырып, арапайым музыкалы шулы аспаптарда ойнап н айту. Методическое руководство Г.Гуревич, Р.Бекишева, Р.Шаймакова 2011 Атамра Русская речь. Жариялаан aiboll Категориясы: Музыка, 16:33 Абай в музыке. Кімбаева,.Сайпова 2010 Ббек Аылшын тілі Т.Аяпова, Д.баев 2010 Атамра Аылшын тілі. Оыту дістемесі С.бдіали 2010 Атамра азастан тарихынан гімелер Ж.Артыбаев,.Сабданбекова, Е.біл 2010 Атамра азастан тарихынан гімелер. Балаларды дептілікке, йымшылдыа, мергендікке, шапшадыа, бірін - бірі сыйлауа трбиелеу. Оу кітабы М.Мулдашева 2011 Атамра Француз тілі.